Demontage schoolgebouw

Scheffer & Sminia Unit Service demonteert schoolgebouw ‘De Bongerd’.

In opdracht van Buko Bouwsystemen demonteert Scheffer & Sminia Units Service een schoolgebouw in Amsterdam. Het schoolgebouw, dat uit 72 units bestaat, wordt gedemonteerd en vervolgens op andere locatie herplaatst.

Daar er een tijdsdruk op de werkzaamheden staat is een goede samenwerking en afstemming van de werkzaamheden van nog groter belang dan in een ‘gewone’ situatie.

Het project wordt uitgevoerd door onze divisies Units Service, Installatietechniek, Bouw en Personeel. Een geweldig voorbeeld van welke voordelen een multidisciplinaire dienstverlener als de Scheffer & Sminia Groep te bieden heeft.

No comments