“Ons logo”

De Scheffer & Sminia Groep heeft de afgelopen jaren een gezonde groei kunnen doormaken. Dankzij het vertrouwen van onze klanten zijn wij in staat gebleken om keer op keer een meerwaarde te kunnen bieden aan deze klanten. Kenmerkend voor de Scheffer & Sminia Groep is de driehoek in ons logo. De driehoek kenmerkt onze werkwijze en de kernbegrippen waar wij voor staan.
logo-scheffer-sminia-groot

“Driehoek van Service, Kwaliteit en Flexibiliteit”

Binnen onze dienstverlening staan onze kernwaarden, kwaliteit, service en flexibiliteit voorop. Deze kernwaarden zijn de bouwstenen van onze organisatie. De waarden zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij streven er in al onze projecten naar om deze driehoek zo neer te zetten dat onze klant een optimale dienstverlening kan verwachten.
Wij zijn hierin pas tevreden als onze klanten dat ook zijn!

“Driehoek van Opdrachtgever, Personeel en Organisatie”

Binnen de Scheffer & Sminia Groep zijn wij ervan overtuigd dat wij alleen tot optimale prestaties komen als de driehoek van opdrachtgever, personeel en eigen organisatie optimaal functioneert. Een goede relatie met de opdrachtgever voorkomt communicatiestoringen en draagt bij aan helderheid van de verwachtingen. Minstens net zo belangrijk is de gedrevenheid van onze werknemers. De Scheffer & Sminia Groep verwacht veel van haar personeel, maar tegelijkertijd mag ons personeel ook veel van ons verwachten. Wanneer ons personeel optimaal kan functioneren kunnen wij onze klanten optimaal bedienen.